Begeleiding

Je kunt helder leren worden op plekken waar je hart gebroken is en vanuit die helderheid leren handelen.
(Pema Chödrön)

In mijn wijze van werken neem ik het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed als grondslag. Zijnsoriëntatie gaat uit van jouw verlichte essentie. Daarmee bedoelen we dat wie jij ten diepste bent, heel, compleet en ongeschonden is. In het boeddhisme heet dit jouw boeddha nature. Door middel van verschillende meditatieve benaderingen begeleid ik jou, deze essentie tevoorschijn te brengen.

Het uitgangspunt binnen de begeleiding is om je vrije aard te leren belichamen. Om je vrije aard in het dagelijks leven vorm te geven is het nodig je ook op psychologisch niveau te ontwikkelen. Het kenmerkende van Zijnsoriëntatie is dat het psychologische verhelderingswerk altijd plaatsvindt vanuit contact met je inherente vrijheid. Dat maakt het pad diepgaand en vreugdevol.

In mijn praktijk bied ik twee vormen van begeleiding aan. De eerste vorm is individueel. De andere vorm is in kleine groepen, padbegeleiding. In beide wijzen van werken ga ik uit van jouw al verlichte aard. Ik zie het als mijn rol om jouw verlichte aard naar de voorgrond te brengen. Zo kun jij wie je ten diepste bent leren leven in relatie met allen die je dierbaar zijn.