Jaartraining: Liefde, Leven, Libido

Jaartraining Zijnsoriëntatie: Belichaam jouw libidineuze, vrije, seksuele aard.

Van nature is onze aard stromend, libidineus, welwillend en onbegrensd. Van nature hebben we zin in het leven, we zijn gepassioneerd en levenslustig. We zijn creatief, vitaal en vanuit een natuurlijke openheid weten we een respons te geven op de veelheid aan omstandigheden die we dagelijks tegenkomen. Deze libidineuze, stromende kwaliteit die van nature bij ons is, noemen we in Zijnsoriëntatie vrije seksuele energie.

Wanneer we in balans zijn is deze stromende libidineuze energie volop aanwezig in ons. We voelen ons krachtig en in balans. We ervaren dat we onszelf en anderen nabij zijn. We zijn in contact met ons willen, met onze ja en onze nee en hebben het vermogen om deze ja’s e nee’s in contact te brengen in relatie met anderen.

Echter door persoonlijke en culturele omstandigheden zijn velen van ons het contact met deze stromende, levenslustige aard kwijt geraakt. Deze training nodigt je uit om hier (opnieuw) contact mee te maken.

Weer in contact komen met je vrije seksuele aard, geeft ruimte om in aanraking te komen met verrukking, geluk en levensvreugde die nergens van afhankelijk is. Dit pure welzijn blijkt al aanwezig, zelfs al is het op dit moment aan je zicht onttrokken. Hier weer contact mee maken is grote vreugde, puur genot.

Waarom zijn we het contact met onze vrije seksuele aard kwijt geraakt?
Het antwoord op deze vraag is veelzijdig. Er zijn culturele en religieuze oorzaken aan te wijzen als bijvoorbeeld het taboe op seksualiteit. Er zijn mogelijk persoonlijke oorzaken aan te wijzen als: afgewezen zijn in jouw seksuele aard, schaamte of seksueel grensoverschrijdend gedrag mee hebben gemaakt. Dit zijn allemaal thema’s die een plek krijgen in deze jaartraining. Er is nog een andere belangrijke oorzaak aan te wijzen waarom we het contact met onze stromende libidineuze energie kwijt zijn geraakt. Deze oorzaak, is een meer fundamentele oorzaak, en heeft zijn oorsprong binnen het boeddhistische gedachtegoed:

Korte theoretische introductie
Jouw aard is stromend, libidineus, vrij, open, en steeds veranderend. Net als onze adem is het stromend: het komt en gaat. Er is een continue stroming en verandering gaande. Vanuit ons dagelijkse bewustzijn, zijn we het contact met deze stroming kwijt geraakt. We hebben onszelf en de dingen om ons heen ‘vast’ gezet in hokjes met etiketten erop. We hebben het gevoel dat wie we zijn een vaststaand iemand is. Wie ik gisteren was, die ben ik vandaag nog steeds. Dit vast maken, doen we met ons lichaam, onze gedachten en emoties en ook met de mensen en objecten om ons heen.

Als we goed kijken, dan ontdekken we dat de vastigheid die ons dagelijkse bewustzijn toekent, niet blijkt te bestaan. Elke milliseconde is alles anders. Alles is continu in beweging. In boeddhistische termen: alles is impermanent, interdependent en samengesteld.

Impermanent
Met impermanentie wordt bedoeld dat alles continu verandert. Dit is heel goed nieuws, want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we niet kunnen bewegen, leren of ontdekken. Juist doordat we niet vast zitten en er beweging mogelijk is, kunnen dingen zich ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen doen.

Interdependent
Alles is met alles verbonden. We kunnen niet bestaan als losstaand wezen. We zijn afhankelijk van de 5 elementen: aarde, water, lucht, vuur en ruimte. Daarnaast zijn we uiterst afhankelijk van andere mensen, die ons helpen in onze ontwikkeling. We leren met en door elkaar.

Samengesteld
Dat alles samengesteld is, is ook vaak onttrokken aan ons dagelijkse bewustzijn. Maar als je er even over nadenkt, dan bestaat ons lichaam uit allerlei verschillende weefsels, botten en spieren. Ook een bloem bestaat uit bladeren, wortels en bloemen. Een computer bestaat ook uit verschillende onderdelen. Ook hier zien we dat niets op zichzelf bestaat. Alles is met alles verbonden.

Jouw wezen is stromend, vrij en heeft oneindige mogelijkheden
In de jaartraining Liefde, Leven, Libido ontdekken we dat het heel goed nieuws is dat alles impermanent is, interdependent en samengesteld. Deze kwaliteiten maken dat we kunnen genieten van het spel van Levensenergie, Levensvuur, waar seksuele energie een onderdeel van is. Wanneer je je lichaam van binnenuit leert ervaren, als gewaarwordingen, sensaties, spanningen, warmte, kou, energie en energiestromen, kom je in aanraking met een oneindige wereld van gewaarwordingen.

Op het moment dat je deze gewaarwordingen (weer) ervaart en door je lichaam heen laat stromen, via je ogen, stem en gebaren, wordt je lichaam een bron van ongekend genieten. Deze levensenergie heeft de kwaliteit van verrukking en innerlijk welzijn die nergens van afhankelijk is.

Je ontdekt dat je een stromend creatief en seksueel wezen bent. Je ontdekt dat er een oneindig scala aan potentieel in jou aanwezig is. Dit leren ervaren en belichamen is onderdeel van de training.

Het laten stromen van je levensenergie maakt ons zeer present aanwezig in het hier en nu. Het maakt dat we kunnen leren om volop ‘ja’ en volop ‘nee’ te zeggen, dit kan in het begin oefenen zijn. Het maakt ook dat we uiterst precies leren handelen. Door de stromende energie ervaar je dat je je totaal verbonden voelt met de ruimte om je heen en ook met alles wat in die ruimte aanwezig is. Je hart gaat ervan open, mededogen wordt wakker. De kwaliteiten die van nature in jou aanwezig zijn komen naar de voorgrond. Deze kwaliteiten zijn liefdevolle vriendelijkheid, wijsheid en compassie. Van daaruit je levensenergie laten stromen is misschien het meest waarachtig wat we kunnen doen.

Wanneer we contact maken met onze levenslust is dat enerzijds heerlijk en anderzijds vraagt het van ons om moedig te zijn om voorbij onze angst en schaamte te gaan. We zijn vurige, libidineuze wezens en tegelijkertijd tedere en gevoelvolle wezens. Deze kwaliteiten belichamen kan van alles oproepen. Dat is wat we inclusief nemen in deze jaartraining. Het leren belichamen van jouw vrije seksuele aard vraagt toewijding en aandacht. Als je daar voor openstaat, is deze training iets voor jou.

Wat leer je?

  • Je leert om contact te maken met de gewaarwordingen in je lichaam. Je leert de stroming van energie toestaan en je leert plekken in je lichaam die dof of niet-stromend zijn te voelen, erbij te blijven, voorbij oordeel van goed of fout. Dit maakt oneindige liefde wakker, zowel voor jezelf als anderen.
  • Je leert je adem te gebruiken om je levensenergie te laten stromen en te versterken. Je leert om adem en awareness, bewustzijn bij elkaar te brengen, waardoor de levendigheid steeds makkelijker voelbaar wordt.
  • Je maakt contact met de Vrije Seksuele energie in jou en je leert deze belichamen. Hiermee werken kan een oneindig gevoel van welbevinden wakker maken.
  • Vrije Seksuele energie is verbonden met je willen. Je ontdekt je ‘ja’ en je ‘nee’, wat je wel en niet wilt in je relatie(s), op je werk en in je privé leven. Dit leren belichamen kan in het begin veel van je vragen. Wanneer je bereid bent dit ongemak aan te gaan, leer je steeds liefdevoller en vrijer in je relaties bewegen.

Werkwijzen

Tijdens deze training werken we met:

  • Meditatie in Beweging
  • Visualisatie
  • Dans
  • Inspirerende deelrondes
  • Er is de mogelijkheid tot individuele sessies en padbegeleiding

Praktische informatie

Data
14 – 16 juli 2023 (Land van Lisa)
30 september – 1 oktober 2023 (Driebergen, Vrije School)
25 en 26 november 2023 (Driebergen, Vrije School)
27 en 28 januari 2024 (Driebergen, Vrije School)
26 – 28 april 2024 (Meeuwenveen, Havelte)

+ twee sanghadagen
15 oktober 2023 (Driebergen, Vrije School)
7 april 2024 (Driebergen, Vrije School)

Locaties
Land van Lisa
Van Ouwenallerlaan 6
Rekken

Vrije School Driebergen
Faunalaan 250
Driebergen

De Meeuwenveen
Meeuwenveenweg 1-3
Havelte

Investering
1679 euro
Dit bedrag is 14 dagen, inclusief 2 geheel verzorgde weekenden (op Land van Lisa en op de Meeuwenveen).
Bedrag is inclusief 21% BTW.

Mensen met een minimum inkomen kunnen deelnemen voor een speciale prijs. (Er is plaats voor maximaal 4 mensen die voor gereduceerd tarief deelnemen). Neem contact op met Digna

Er is plaats voor maximaal 21 deelnemers.

Aanmelden en of meer informatie opvragen
Wil je je voor deze jaartraining aanmelden of wil je nog meer informatie.
Neem contact op met: info@zijninbeweging.nu of 06-45826724.

Annuleringsvoorwaarden
Klik hier voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden zoals deze gelden binnen praktijk Zijn in Beweging.