Jaartraining: Thuiskomen in Fundamentele Openheid

‘De leegte is de geboortegrond van je vrije essentie’. (Hans Knibbe)

Deze jaartraining zet alles waar je normaal gesproken aan hecht in een ander licht. Je wordt uitgenodigd om als een zorgeloze dwaas te rusten in de fundamentele openheid van jouw Gewaarzijn. Om de woorden van de bekende meester Longchenpa te gebruiken: Laat los en wees gelukkig in de natuurlijke open staat.
(Onderaan deze pagina staat het hele Hartadvies van Longchenpa. Dit Hartadvies zal onderdeel uitmaken van deze jaartraining).

Vanuit onze psyche zijn we gewend om alles om ons heen tot vaste ornamenten te maken. We willen hechten. We hechten aan ons ik-gevoel, ons lichaam, onze partner en (klein)kinderen, ons werk, onze status en ga zo maar door. Onze psyche maakt van de wereld om ons heen een concrete, vaste wereld en gaat daarin wonen. Tijdens deze jaartraining zullen we ontdekken dat de werkelijkheid zoals je hem vanuit je psyche ervaart misschien wel minder vast en concreet is dan dat we normaal voor waar aan nemen. En dat wanneer we onze hechtingen loslaten, we geboren worden in onze vrije staat.

In deze jaartraining zullen we ontdekken, dat de werkelijkheid open is, stromend en continu veranderend. In boeddhistische termen zou je zeggen dat de werkelijkheid leeg is. Nu is in ons taalgebruik het woord leeg niet zo aantrekkelijk. Hoezo leeg? Dat klinkt als niets. Het bijzondere is dat de werkelijkheid niet niets is, maar ook niet ‘iets’. In Zijnsoriëntatie gebruiken we vaak het woord openheid of ruimte om de lege aard van de werkelijkheid aan te wijzen. Het is leeg en vol tegelijkertijd. De open ruimte is een levende ruimte waar kwaliteiten als vrede, vreugde en helderheid als vanzelf verschijnen. Voorbij ons gewoonte geest blijkt een open ruimte te zien nergens van afhankelijk is. Daar rusten is wat we leren en oefen in deze jaartraining.

Waarom zou je stil willen staan bij leegte, bij openheid, bij ruimte? Vraag je je misschien af.
Gek genoeg gaat alles in jou stromen op het moment dat je je de stromende aard van de werkelijkheid herinnert. Het blijkt uiterst vreugdevol om in openheid, in leegte, te rusten. Voor onze psyche is het letterlijk doodeng, onze psyche denkt hier van de wereld af te glijden, maar onze natuurlijke aard komt thuis. Alles zindert van liefde, vreugde, speelsheid, joy, puurheid en schoonheid.

Wat leer je in deze jaartraing?

– Je leert het verschil tussen de psychologische leegte en fundamentele openheid
– Je leert de fundamentele openheid van jouw geest te treffen
– Je ontdekt wat een Rijkdom het is om thuis te komen in het Grote Hart van fundamentele openheid
– Je leert toestaan om alle gewoontepatronen om te hechten los te laten
– Tijdens padbegeleiding leer je om de ‘val’ te maken in openheid en om je leven vanuit openheid vorm te geven (padbegeleiding is facultatief als aanvulling op de jaartraining)
– Je leert alle ankers los te laten en te genieten van zorgeloos Zijn

Voor wie is deze jaartraining?

Deze jaartraining is bedoeld voor studenten die in 2022-2023 bij Digna hebben deelgenomen aan de jaartraining ‘Waarachtig in relatie’ of ‘Kijken met een Boeddhablik’ en voor mensen die al een langer pad lopen van bewustzijn en die bekend zijn met de open aard van de werkelijkheid. Mocht je niet aan deze voorwaarde voldoen en toch willen deelnemen aan deze jaartraining, neem dan contact op met Digna.

(Verplichte) onderdelen die inbegrepen zijn in deze jaartraining:

Jaartrainingsbijeenkomsten
Meditatie Cursus Zitten in Zijn
Samenkomsten in Inspiratiegroepen
Sanghadagen
Er is de mogelijkheid tot individuele sessies en padbegeleiding

Praktische informatie

Data
16 en 17 september 2023
11 en 12 november 2023
20 en 21 januari 2024
9 en 10 maart 2024
11 en 12 mei 2024

Sanghadagen
15 oktober 2023
7 april 2024

Meditatieavonden (online)
Woensdagavond van 19 – 21 uur
27 september 2023
11 oktober 2023
1, 15 en 29 november 2023
13 december 2023
10 en 24 januari 2024

Locatie
Vrije School Driebergen
Faunalaan 250 te Driebergen

Tijden
10:00 – 17:00 uur

Investering
1549 euro
Dit bedrag is inclusief tien inspirerende bijeenkomsten, acht meditatie avonden,
twee sanghadagen en BTW (21%).

Mensen met een minimum inkomen kunnen contact opnemen met Digna.
Er is een kortingsregeling mogelijk.
(Maximaal 4 deelnemers kunnen gebruik maken van de kortingsregeling).

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Annuleringsvoorwaarden
Klik hier voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden zoals deze gelden binnen praktijk Zijn in Beweging.

Aanmelden en of meer informatie opvragen
Wil je je voor deze jaartraining aanmelden of wil je nog meer informatie.
Neem contact op met: info@zijninbeweging.nu of 06-45826724.

Het Hartadvies van Longchenpa
Dus blijf precies hier, jullie geluksvogels,
laat los en wees gelukkig in de natuurlijke staat.
Laat je gecompliceerde leven en de alledaagse verwarring aan zichzelf,
en vanuit rust, niets doend, beschouw de aard van je geest.
Dit advies is vanuit de grond van mijn hart:
Onderzoek je geest nauwkeurig en inzicht wordt geboren.
Laat alle referentiekaders los en onze verwarring
waarin we geloven dat dingen echt bestaan lost op.
Handel zonder vooringenomenheid
en de lege aard van de werkelijkheid wordt vanzelf duidelijk.
Wanneer je gelijkmoedig rust in Zijn,
zonder iets te onderdrukken of te koesteren,
is precies dat wat er verschijnt in binnen- of buitenwereld, de sleutel.
Laat jezelf los in onverstoorbare rust,
want dit is de allerhoogste wijze van verlicht zijn
.