Jaartraining Zijnsoriëntatie ‘Kijken met een Boeddhablik’

Alles hier is welkom

Wat ziet de boeddha? Hoe kijk de boeddha naar boosheid en verzet? Wat gaat er in de boeddha om als er iemand stervende is? En hoe reageert de boeddha als hij een man of vrouw ontmoet die depressief of in de rouw is. Dit zijn vragen die misschien niet één, twee, drie te beantwoorden zijn. Door deze vragen te stellen, kunnen we wellicht op een heel andere/nieuwe wijze reageren op alledaagse situaties.

Hoe ga jij om met boosheid? Hoe zou de boeddha omgaan met boosheid. In deze jaartraining leer je je boosheid niet af te wijzen, noch goed te keuren, maar om de wijsheid van je boosheid te ontdekken. Of de helderheid in je depressie, de schoonheid in je verdriet of de puurheid in je liefde. Je leert de waarheid ontdekken in je weerstand en verzet.

Zoals je wellicht proeft in de bovenstaande tekst, staat de houding om vanuit de niet-herkende-boeddhablik naar jezelf, anderen en situaties in je eigen leven te kijken, haaks op je gewoontesysteem. Normaal gesproken zijn we geneigd om onszelf of anderen af te wijzen, goed te keuren, kortom er ‘iets van te vinden’. Deze houding stop je volledig tijdens deze training. Deze training leert je verder gaan dan voorkeur of afkeur. Deze jaartraining nodigt je uit om de boeddhakwaliteit te ontdekken in alles wat jij in je dagelijkse leven tegen komt.

Met andere woorden: je leert om dwars op je gewoontepatronen te gaan staan en een breuk te maken met je geschiedenis. Je leert op een geheel nieuwe wijze te kijken naar jezelf, naar anderen en naar alles wat je in je leven hebt meegemaakt, zonder dat je er ook maar iets aan de uiterlijke omstandigheden verandert. Het gaat in deze werkwijze om een andere manier van zien, kijken met de blik van de boeddha. Bijzonder genoeg verandert alles als jij verandert van optiek!

Deze jaartraining vraagt toewijding en inzet. Het vraagt van je om je regelmatig tot de aangeboden stof te verhouden. Als je daar tijd voor vrij wilt maken, kan deze jaartraining van grote waarde zijn in je leven.

Wat leer je in deze jaartraining?
– Je leert om verder te kijken dan al je oordelen of veroordelen. Je leert de wijsheid, compassie en schoonheid te zien in de situaties die je tegenkomt in je leven, zelfs al is het aanzien van de situatie lelijk, of weerzinwekkend of op andere wijze negatief. We hoeven deze lelijkheid niet weg te poetsen om er dwars doorheen te leren kijken en de wijsheid ervan te ontginnen.

Waaruit bestaat deze jaartraining?
– Leren kijken met de blik van de boeddha is enorm vreugdevol, opwekkend en verrijkend voor hoe jij je beweegt in de situaties waarmee jij dagelijks te maken hebt.
– Tijdens de training ontvang je een hand-out met daarin de visie van waaruit we werken uitgewerkt.
– Elke bijeenkomst start met een meditatie. Deze meditatie zal worden opgenomen. Het geluidsbestand hiervan krijg je na afloop van de dag via e-mail toegezonden. Tevens ontvang je structuren waarmee je kunt oefenen en jouw inzicht wat betreft de aangeboden stof kunt verdiepen.
– Tijdens de jaartraining spelen meditatie, deelrondes en het beoefenen van de structuren de hoofdrol. Tevens zal er gewerkt worden met dans, visualisatie en buddycontact.

Wat vraagt deze jaartraining van jou?
– Dagelijks 20 minuten meditatie. Hiervoor krijg je opdrachten mee, die je thuis kunt beoefenen.
– Studie in de vorm van het lezen van speciaal uitgekozen boek(en) en de aangeboden handout die bij de jaartraining hoort.
– Tussen de bijeenkomsten in kom je samen met je buddy om de stof verder te verkennen en te verdiepen.

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?
– Als je wilt deelnemen aan deze jaartraining, dan heb je minimaal 2x deelgenomen aan een jaartraining bij Zijn in Beweging, Digna Schenk. Mocht je niet aan deze voorwaarde voldoen en je wilt toch deelnemen, neem contact op met Digna.

Aanmeldprocedure
– Schrijf een motivatiebrief aan Digna Schenk met daarin beschreven jouw motivatie om deel te nemen aan deze jaartraining.
– Na ontvangst zal Digna met jou een individueel intakegesprek plannen. Dit gesprek zal plaatsvinden via zoom.

Aantal deelnemers
Aan deze jaartraining kunnen maximaal 17 mensen deelnemen.

Praktische informatie
Data:
23 – 25 september 2022
19 en 20 november 2022
21 en 22 januari 2023
18 en 19 maart 2023
9 – 11 juni 2023

Locaties:
23 – 25 september 2022
De start van de jaartraining zal plaatsvinden in het Lioba Klooster te Egmond-Binnen. We verblijven met elkaar op locatie. We maken gebruik van eenvoudige slaapgelegenheid en de maaltijden die door de zusters van het klooster worden verzorgd. Op vrijdag start de bijeenkomst om 15 uur in het klooster. Let op: de kosten van slapen en eten zijn niet inbegrepen in de investering voor de jaartraining. De kosten worden contant voldaan aan het begin van deze bijeenkomst en bedragen 100 euro.

19 en 20 november 2022 + 21 en 22 januari 2023
Deze twee bijeenkomsten vinden plaats op de Vrije School te Driebergen.
Hier is geen slaapgelegenheid. Eventueel kun je een B&B huren in de omgeving van Driebergen.

18 en 19 maart 2023
Deze bijeenkomst vindt plaats op de Bronhoeve in Cothen.
Op deze locatie is beperkte slaapgelegenheid mogelijk. De kosten van overnachten is niet bij de prijs inbegrepen.

9 – 11 juni 2023
De afsluiting van de jaartraining zal plaatsvinden in het Lioba Klooster te Egmond-Binnen. We verblijven met elkaar op locatie. We maken gebruik van eenvoudige slaapgelegenheid en de maaltijden die door de zusters van het klooster worden verzorgd. Op vrijdag start de bijeenkomst om 15 uur in het klooster. Let op: de kosten van slapen en eten zijn niet inbegrepen in de investering voor de jaartraining. De kosten worden contant voldaan aan het begin van deze bijeenkomst en bedragen 100 euro.

Investering:
De investering voor deze jaartraining bedraagt: euro 1296,-
Dit bedrag is inclusief 21% BTW
Betaling in termijnen is mogelijk.

Let op: er zijn bijkomende kosten die contant voldaan dienen te worden. Deze kosten bedragen tussen 200 – 250 euro.

Investering mensen met een laag inkomen:
Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een kortingsregeling. Deze mensen krijgen 20% korting op de normale investering. Of jij van deze regeling gebruik kunt maken, kun je checken op 20% korting.

Er kunnen tijdens deze jaartraining maximaal 4 deelnemers gebruik maken van de regeling tegemoetkoming laag inkomen. Geef bij het aanmelden voor de jaartraining aan dat je gebruik wilt maken van deze regeling, mocht je hiervoor in aanmerking komen.

De investering is: euro 1037,-
Dit bedrag is inclusief 21% BTW
Betaling in termijnen is mogelijk.

Let op: er zijn bijkomende kosten die contant voldaan dienen te worden. Deze kosten bedragen tussen 200 – 250 euro. Helaas kan ik op deze kosten geen korting geven.

Aanmelden en meer informatie:
Wanneer je je wilt aanmelden of heb je vragen? Stuur een e-mail aan info@zijninbeweging.nu of neem contact op met 06-45826724.

Annuleringsvoorwaarden:
Voor deze jaartraining gelden annuleringvoorwaarden. Je kunt deze vinden onder de volgende link:
Annuleringsvoorwaarden