Jaartraining Zijnsoriëntatie Vrije Seksualiteit

Het belichamen van je “JA” en je “NEE”

Kom thuis in jouw Vrije Seksuele aard. Herinner je kracht, je wijsheid, je helderheid, je levenslust. Je bent niet wie je denkt dat je geworden bent naar aanleiding van je geschiedenis. Wie jij in essentie bent, is een vrij, seksueel en levenslustig wezen. Deze jaartraining gaat er over om deze levenslust aan te raken en wakker te kussen.

Seksualiteit kent vele kwaliteiten. De meeste daarvan maken we ons al als kleine kinderen eigen. Kwaliteiten als: speelsheid, vrolijkheid, ondeugend zijn, nieuwsgierigheid, plagen, stoeien en open en ontvankelijk zijn. Wanneer we in de pubertijd en onze jongvolwassenheid onze seksuele identiteit ontwikkelen komen daar nog de enkele meer volwassen kwaliteiten bij zoals: aanwezig zijn in je eigen lichaam, overgave, lust en liefde. Zoals je leest gaat seksualiteit over veel meer dan alleen seks. Het gaat over het belichamen van jouw natuurlijke potentieel.

Jouw potentieel is al aanwezig. Je hoeft dit niet te ontwikkelen. Wat in deze jaartraining leert is om dit gegeven potentieel de ruimte te geven in jezelf. Om de kwaliteiten te belichamen. Deze jaartraining biedt ruimte om jouw vrije aard, die vaak bedekt is geraakt door wat je hebt meegemaakt in de loop van je leven, weer tot leven te wekken. Met andere woorden om jouw speelsheid, seksualiteit, je ‘ja’ en je ‘nee’ volop de ruimte te geven, toe- te -eigenen en te belichamen in relatie.

Misschien moet je hiervoor buiten je comfortzone stappen in je leerzone. De leerzone is de zone waarin je bewust leert vrijer, opener, krachtiger te zijn dan je van jezelf gewend bent. Dit is de meest vruchtbare plek om te zijn als je jezelf wilt ontwikkelen op een gedragen, speelse manier.

Uit je comfortzone stappen vraagt om moed. Deze jaartraining vraagt van je om te oefenen om jouw vrije seksuele aard te belichamen in relatie met bijvoorbeeld je partner. Ben je bereid om levendig, vrij en geschiedenisloos aanwezig te zijn in relatie met je partner? Ben je bereid om je veilige haven op te geven en je ‘ja’ en je ‘nee’ te belichamen in relatie met je collega’s, vrienden en familie? Of te wel, ben je bereid om jouw vrije aard vorm te geven in het relatieveld? Ben je bereid om anderen de ruimte te geven om ook hun vrije aard te belichamen? Als je hier een ‘Ja’ voelt, dan is deze jaartraining een prachtig oefenveld om hier vorm aan te geven.

Vrije seksualiteit heeft alles te maken met ruimte geven aan de energie die in jou leeft. Je leert deze energie toe te eigenen en te belichamen. Dit gebeurt in wederzijdse feedback met jezelf en anderen. Vrijheid zit van binnen. Je kunt je dus van binnen volledig open en vrij voelen, terwijl je je in relatie met de ander volledig blijft afstemmen en je je binnen de sociaal omgangvormen beweegt.

Wat leer je in deze jaartraining?
– Je leert je vrije seksuele aard belichamen. Hiermee wordt bedoeld dat jij leert de levensenergie die door je heen stroomt, de ruimte te geven in jou. Je leert in contact te zijn met jezelf en anderen in een open vrije ruimte. Dit is een vreugdevol en rijk proces. Je leert je ‘Ja’ volop de ruimte geven en je leert je ‘Nee’ te belichamen. Je leert jezelf kennen buiten het keurslijf waarin je mogelijk gewend bent om jezelf te begeven. Je leert vrijheid vorm geven.

Waaruit bestaat deze jaartraining?
– Er zijn elf contactdagen. In deze elf dagen is een driedaagse inbegrepen met overnachting op Land van Lisa met overheerlijke maaltijden.
– In het begin van de training ontvang je een hand-out met daarin de visie van waaruit we werken uitgewerkt.
– Elke bijeenkomst start met een meditatie in beweging. Deze meditatie in beweging zal worden opgenomen. Het geluidsbestand hiervan krijg je na afloop van de dag via e-mail toegezonden. Tevens ontvang je structuren waarmee je kunt oefenen en jouw inzicht wat betreft de aangeboden stof kunt verdiepen.
– Tijdens de jaartraining spelen meditatie in beweging, visualisatie, dans, deelrondes en het beoefenen van de structuren de hoofdrol.

Wat vraagt deze jaartraining van jou?
– Dagelijks 20 minuten meditatie in beweging. Hiervoor krijg je opdrachten mee, die je thuis kunt beoefenen.
– Studie in de vorm van het lezen van speciaal uitgekozen boek(en) en de aangeboden hand-out die bij de jaartraining hoort.
– Tussen de bijeenkomsten in kom je samen met je buddy om de stof verder te verkennen en te verdiepen.

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?
– Deze jaartraining is bedoeld voor mensen die hun vrije aard willen leren belichamen en daarmee ruimer willen leren zijn dan ze van zichzelf gewend zijn, zonder grensoverschrijdend of onaangepast te worden.

Aanmeldprocedure
– Schrijf een motivatiebrief aan Digna Schenk met daarin beschreven jouw motivatie om deel te nemen aan deze jaartraining.
– Na ontvangst van jouw motivatiebrief zal Digna met jou een individueel intakegesprek plannen. Dit gesprek zal plaatsvinden via zoom.

Aantal deelnemers
Aan deze jaartraining kunnen maximaal 21 mensen deelnemen.

Praktische informatie
Data:
30 september – 2 oktober 2022
12 en 13 november 2022
14 en 15 januari 2023
11 en 12 maart 2023
3 en 4 juni 2023

Tijden:
Zaterdag: 10:30 – 17:30 uur
Zondag: 10:00 – 17:00 uur

Locaties:
30 september – 2 oktober 2022
De start van de jaartraining zal plaatsvinden op Land van Lisa in Rekken. Bij deze driedaagse is slaapgelegenheid (op slaapzalen) en de verzorging van de (biologische&vegan) maaltijden inbegrepen.

12 en 13 november 2022 + 14-15 januari 2023
Deze twee bijeenkomsten vinden plaats op de Vrije School te Driebergen.
Hier is geen slaapgelegenheid. Eventueel kun je een B&B huren in de omgeving van Driebergen.

11 en 12 maart 2023 + 3 en 4 juni 2023
Deze twee bijeenkomsten vinden plaats op de Bronhoeve in Cothen.
Op deze locatie is beperkte slaapgelegenheid mogelijk. De kosten van overnachten is niet bij de prijs inbegrepen. Eventueel kun je je tentje opzetten in de tuin.

Investering:
Bedrag inclusief BTW 1444,-
Hiervan zijn 594,- onkosten en BTW
Betaling in termijnen is mogelijk.

Investering mensen met een laag inkomen:
Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een kortingsregeling. Deze mensen krijgen 20% korting op de normale investering. Of jij van deze regeling gebruik kunt maken, kun je checken op 20% korting.

Er kunnen tijdens deze jaartraining maximaal 4 deelnemers gebruik maken van de regeling tegemoetkoming laag inkomen. Geef bij het aanmelden voor de jaartraining aan dat je gebruik wilt maken van deze regeling, mocht je hiervoor in aanmerking komen.

De investering is:
Bedrag inclusief BTW 1155,-
Hiervan zijn 543,- onkosten en BTW
Betaling in termijnen is mogelijk.

Aanmelden en meer informatie:
Wanneer je je wilt aanmelden of heb je vragen? Stuur een e-mail aan info@zijninbeweging.nu of neem contact op met 06-45826724.

Annuleringsregeling:
Wanneer je je aanmeldt voor de jaartraining, lees ook even de annuleringsregeling door.