Meditatie- en Studiegroep

Je perspectief verbreden veronderstelt samenwerking met anderen.
(uitspraak van de 14de Dalai Lama)

Niet weten is de grond van je wijsheid
(Hans Knibbe)

Studie- en verdiepingsgroep Non-dualiteit
Neem je vrije aard als uitgangspunt van je leven. Wij gaan ervan uit dat veel mensen dit wel willen, maar wellicht niet weten hoe. Je vrije aard is sprankelend, liefdevol en spontaan aanwezig. Altijd. In deze studiegroep sta je zes bijeenkomsten lang, stil bij je vrije aard. Je beoefent meditatie en je studeert aan de hand van het boek “zie, je bent al vrij” van Hans Knibbe.

Dit is een prachtig geschreven boek, waarin Hans Knibbe in toegankelijke taal, op inspirerende wijze, je vrije aard aanwijst en richtingwijzers geeft op het pad van verlichte levenskunst.

De bijeenkomsten (zes dagen in totaal) hebben een meditatief, contemplatief karakter. Het is de bedoeling dat je thuis de theorie leest en bestudeert aan de hand van vragen. In het samenzijn kan uitwisseling plaatsvinden om zo een dieper begrip van de theorie te krijgen.

Het vraagt moed om te studeren en wakker te worden!
Je wordt tijdens deze verdiepingsgroep uitgenodigd om voorbij het bekende te gaan. Om soms gebieden in jezelf te verkennen waarvan je misschien het bestaan niet wist. Eenvoudig omdat het aan je dagelijkse oog is onttrokken. Je stapt in de open werkelijkheid van nu, zonder conditioneringen. Dit is een vreugdevolle en rijke ervaring. Je ontdekt jouw vrije aard, levenslust en creativiteit. Echter, het kan ook dat je diepe angst of afweer tegen komt. Je moet veel innerlijke houvast loslaten en in de open werkelijkheid van nu stappen. Dit is het meest vreugdevolle wat je kunt doen en in de praktijk blijkt het veel van je te vragen om je af te stemmen op je vrije aard. Deze groep is voor mensen die bereid zijn om hierin te investeren.

Peter en Digna
Deze verdiepingsgroep geef ik samen met mijn partner Peter Hofstee-Schenk. Wij zijn beiden verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en student van Hans Knibbe. Wij ervaren het als grote rijkdom om de vreugde en liefde die wij in de afgelopen jaren dankzij dit werk hebben mogen ontdekken, door te geven aan anderen die hiermee in aanraking willen komen.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Praktische informatie
Data
19 en 20 oktober 2019
15 december 2019
15 en 16 februari 2020
19 april 2020Locatie
Centrum voor Happiness
Hendrik van Wijnstraat 10 te Amsterdam
(op zondag gratis parkeren voor de deur)
Op loopafstand van NS Station Amsterdam Lelylaan

Investering
Standaard tarief 344 euro
ZZP tarief 344 euro excl. 21% BTW
Tarief lage inkomens 272 euro

Lage inkomens
– Alleenstaanden met een brote inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
– Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-